هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

آدرس: کرمان ، کرمان خیابان شریعتی – کوچه 20 – جنب کلانتری 11 – کاروانسرای وکیل

درباره موقعیت واحد اقامتی

ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﯼ ﻭﮐﯿﻞ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ‌ترﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ که محیطی زیبا و سنتی دارد ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1244 شمسی در دوره حکومت ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻥ ﻧﻮﺭﯼ ﻭﮐﯿﻞ‌ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1249 ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ. این کاروانسرای قدیمی و بی‌نظیر با گذشت چندین سال، در نهایت مرمت و احیا شد و در حال حاضر با نام هتل کاروانیکا شناخته می‌شود. ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺩﮔﯿﺮ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺝ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. واحدهای اقامتی کاروانیکا با پنجره‌های رنگارنگ به سبک سنتی تزیین شده و اغلب وسایل اتاق، از جنس چوب تعبیه شده است. اتاق‌های طبقه دوم هتل کاروانیکا، دارای تراس‌هایی دلباز است که چشم‌اندازی به سمت نمای زیبای حیاط کاروانسرا دارد. قابل توجه مهمانان گرامی، هتل در بخش ورودی دارای تعدادی پله می‌باشد.

دسته:

توضیحات

هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

درباره هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

درباره واحد اقامتی

ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﯼ وکیل ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎﻥ، ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﺯﻩ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎﻥ، ﺿﺮﺍﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎﻥ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﻭﺩ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ‌ﺭﻭﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

درباره موقعیت واحد اقامتی

ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﯼ ﻭﮐﯿﻞ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ‌ترﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ که محیطی زیبا و سنتی دارد ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1244 شمسی در دوره حکومت ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻥ ﻧﻮﺭﯼ ﻭﮐﯿﻞ‌ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1249 ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ. این کاروانسرای قدیمی و بی‌نظیر با گذشت چندین سال، در نهایت مرمت و احیا شد و در حال حاضر با نام هتل کاروانیکا شناخته می‌شود. ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺩﮔﯿﺮ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺝ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. واحدهای اقامتی کاروانیکا با پنجره‌های رنگارنگ به سبک سنتی تزیین شده و اغلب وسایل اتاق، از جنس چوب تعبیه شده است. اتاق‌های طبقه دوم هتل کاروانیکا، دارای تراس‌هایی دلباز است که چشم‌اندازی به سمت نمای زیبای حیاط کاروانسرا دارد. قابل توجه مهمانان گرامی، هتل در بخش ورودی دارای تعدادی پله می‌باشد.

قوانین و مقررات هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

ساعت تحویل اتاق:

ساعت 14

ساعت تخلیه اتاق:

ساعت 12

قوانین عمومی

بانوان و آقایان نمی‌توانند با تبعه خارجی نامحرم در یک اتاق اقامت کنند و مسئولیتی متوجه هتل نخواهد بود.

پذیرش آقا و خانم تنها، فقط با ارائه‌ی کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار فرد امکان‌پذیر است.

پذیرش صیغه‌نامه رسمی به صورت دفترچه‌ای با مهر برجسته و ارائه‌ی نامه از اداره اماکن و مدارک شناسایی معتبر امکان‌پذیر است.

قوانین پذیرش

در صورتی که مدرک شناسایی معتبر به هتل ارائه نشود، پذیرش مسافر به هیچ عنوان صورت نمی‌گیرد. اصل شناسنامه و کارت ملی یا پاسپورت، شرط اولیه پذیرش مسافر است.

اگر مسافر پیش از ساعت ۱۴ وارد هتل شود، قوانین رزرو هتل در ایران، هیچ‌گونه تعهدی برای تحویل اتاق زودتر از ساعت ۱۴ را برای پذیرش هتل تضمین نمی‌کند.

واردکردن خسارت به اتاق و أموال هتل، جریمه دارد و هرگونه خرابی وسایل اتاق، توسط پرسنل هتل بررسی می‌شود.

پذیرش زوج‌های ایرانی فقط با همراه داشتن شناسنامه عکس‌دار زوجین امکان‌پذیر است.

ورود حیوانات خانگی به هتل ممنوع می‌باشد.

قوانین نیم شارژ

بازه زمانی مجاز برای نیم شارژ در این واحد اقامتی 0 ساعت قبل از زمان ورود مهمان و 0 ساعت بعد از زمان خروج میهمان می‌باشد

این واحد اقامتی نیم‌شارژ آنلاین ارائه نمی‌دهد و همیشه باید از هتل استعلام گرفته شود

 

قوانین خردسال

در صورتی که سن مهمان از 2 سال بیشتر باشد، مهمان بزرگسال محسوب می‌شود.

در صورتی که سن خردسال بین 0 تا 2 سال باشد، به صورت رایگان محاسبه می‌شود.

رستوران و کافی شاپ های هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

رستوران قیصریه واقع در طبقه همکف با ظرفیت 130 نفر (ساعت سرو صبحانه: 7:00 الی 10:00، ناهار: 12:00 الی 16:00، شام: 19:00 الی 23:00)

کافی شاپ بادگیر واقع در طبقه اول با ظرفیت 60 نفر (ساعت کاری: 8:00 الی 23:00)

امکانات هتل بوتیک کاروانیکا کرمان

عمومی

عمومی

 •  فروشگاه و غرفه
 •  دستگاه ATM
 •  آسانسور
 •  نمازخانه
 •  لابی
 •  سرویس بهداشتی فرنگی (لابی)
 •  سرویس بهداشتی ایرانی (لابی)
 •  سرویس بهداشتی ایرانی (راهرو طبقات)
 •  سرویس بهداشتی فرنگی (راهرو طبقات)
 •  تراس عمومی
خارج از هتل

خارج از هتل

 •  فضای سبز
 •  حوض آب
 •  میز و صندلی
ديد(View) در برخي اتاق ها

ديد(View) در برخي اتاق ها

 •  نمای رو به حیاط
مكالمه كاركنان

مكالمه كاركنان

 •  مسلط به زبان انگلیسی
 •  مسلط به زبان فرانسه
راحتي در لابي

راحتي در لابي

 •  مبل
خدمات

خدمات

 •  روم سرویس
 •  پذیرش بیست و چهار ساعته
 •  لاندری
 •  اینترنت در لابی
 •  اینترنت در اتاق
 •  خدمات تور
 •  فتوکپی

اینترنت

رایگان! نوع اتصال: بی سیم (wifi)،

پارکینگ

رایگان! نوع پارکینگ: عمومی، خارج از محدوده اقامتگاه، عدم نیاز به رزرو، پارکینگ با امکانات حفاظتی، غیر مسقف.

فاصله هتل بوتیک کاروانیکا کرمان با مراکز مهم و دسترسی ها

فاصله تا فرودگاه :

17.3 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان

فاصله تا سایر مراکز :

10.4 کیلومتر تا راه آهن کرمان –
9.9 کیلومتر تا ترمینال آدینه –

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هتل بوتیک کاروانیکا کرمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست